1 3 4 Изпълнени обекти

Рониколор строителство и архитектура!

РОНИКОЛОР ЕООД гр. Варна е регистрирана във ВОС на основание чл. 15, ал. 1 от Търговския закон с решение по фирмено дело № 204/2000 г. и е приемник на КФ РОНИКОЛОР учредена на 13.01.1991г. Разработени и внедрени са система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния Стандарт EN ISO 9001:2008, система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004.

Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България и притежва удостоверение № І008526 за строежи от първа група /от трета до пета категория/, удостоверение № ІІІ-001951 за строежи от трета група /трета категория/ и удостоверение № V-005437 пета група.

Основни дейности: Строителство на недвижими имоти с цел продажба; Строително-ремонтни услуги; Покупко-продажба на недвижими имоти.Дистрибутор на ламинирани подови настилки от Швеция, подова настилка Кронотекс от Германия, естествен многослоен паркет, Гал паркет от Испания и отоплителни системи Адакс от Норвегия.

Строителство на недвижими имоти.

Строително-ремонтни услуги

Покупко продажба на недвижими имоти

Дистрибутор на подови настилки

Сертификати

Строителство на жилищни,административни и промишлени сгради и прилежаща инфраструктура. Строително-ремонтни услуги. Строителство,реконструкция и реставрация на сгради за обществено ползване и сгради-паметници на културата.